PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »MARATON« ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve iMS – MARATON

 

1. Organizator nagradne igre
Ta pravila določajo način prirejanja SMS nagradne igre MARATON. Ponudnik storitve je 2mobile d.o.o. Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana v sodelovanju s Spago d.o.o., Hotična 2a, 6242 Materija, matična številka 1683136000, ID za DDV: SI58584811. Organizator nagradne igre je Spago d.o.o., Hotična 2a, 6242 Materija, ki je tudi upravljalec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi 2mobile d.o.o.. Z uporabo SMS storitve »MARATON«, se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.necakajnavikend.si/SMS.

2. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji na način, da pošljejo SMS s ključno besedo MARATON Ime, Priimek, e-naslov na 4333 (Primer: MARATON Janez, Novak, janez.novak@email.si). Uporabnik prejme brezplačen zahvalni SMS. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo MARATON se strinja in potrjuje splošne pogoje na www.necakajnavikend.si/SMS. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Uporabnik lahko pošlje več SMS-ov, v nagradnem žrebanju pa sodeluje 1x.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka 13. 10. 2018, od 8:30 do 10:00 ure. Zaključek nagradne igre bo objavljen javno na dogodku Maraton pozitivne psihologije 13. 10. 2018.

4. Nagrade
Žrebanje:
– 1x Knjiga: Ne čakaj na vikend, avtorica Maja Golob (24,90 Eur)

Količina nagrad je dokončna. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

5. Žrebanje nagrad
Žrebanje bo potekalo v Cankarjevem domu, med predavanjem »Ne Čakaj Na Vikend«. Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. Sodelujoči bodo o rezultatih žrebanja obveščeni na dogodku in po e-pošti.

6. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenec bo obveščena takoj po izvedenem žrebanju.

7. Prevzem nagrad
Nagrajenec bo nagrado prejel osebno takoj po objavi rezultatov. Nagrajenec v roku 7 dni od prevzema nagrade organizatorju sporoči svoje osebne podatke vključno z davčno številko. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.

8. Davki in akontacija dohodnine
Akontacijo dohodnine za nagrade plača nagrajenec v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, jo je prejemnik dolžan prijaviti v letni napovedi za odmero dohodnine, pri čemer mora prikazati vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

9. Obdelava osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da osebne podatke sodelujočega obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval: za obveščanje o rezultatu žrebanja v nagradni igri, za izpolnitev naročila, pošiljanje elektronskih sporočil in digitalnih vsebin, obveščanje o ponudbah, izdelkih, storitvah in dogodkih, za namene neposrednega trženja, za statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov, ter pošiljanje drugih publikacij, ki jih izdaja Spago d.o.o.. Posameznik lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov info@necakajnavikend.si. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

10. Dodatne informacije o nagradni igri
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na www.necakajnavikend.si/sms.

11. Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach, Izi Mobil). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: A1 Slovenija naročniki in predplačniki naročniki.
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

Ime

storitve

SMS

Uporaba storitve Opis

dogodka

Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v Eur

z DDV

IMS Ključna

beseda

Sistemsko sporočilo Sistemska

sporočila

0,00

12. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve in organizator igre se zavezujeta poslane osebne podatke zavarovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

13. Kontakt
2mobile d.o.o. Telefon: 040 122 700, E-mail: info@2mobile.si. Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 15:00.

14. Razno
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Nagrade niso izplačljive v denarju.

V žrebu za nagrade ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Spago d.o.o., ter njihovi ožji družinski člani. Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča na e-mail naslov info@necakajnavikend.si.

Hotična, 8.10.2018